Baycan Dağıtım firması 1 litrelik Cam Numune Kabı da üretmektedir. Ürettiğimiz Cam Numune kabı, kimyasallara dayanıklı, ucuz, çevreci ve iç piyasadan temin edilebilecek bir üründür.

    Ayrıca kap, numunenin dıştan gözle kontrolüne izin verir. Bu avantajların yanı sıra Aralık 2007 tarihinde yayınlanan TS 13316 da tarif edilen Cam Akaryakıt Numune Kapları standardına da uygundur.

 

    Numune kabımız iç yüzeyine kazandırılmış ek özellik sebebiyle kimyasallara karşı cam şişelere göre çok daha fazla dayanıklı olduğundan petrol ürünleri dışında da çeşitli gıda ürünleri, sıvılar, kimyasallar, küçük granüllü malzemeler için mükemmel bir numune kabıdır.

 

 

    Bilindiği gibi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 20.07.2006 tarihinde almış olduğu 836 No'lu Kurul Kararı; 30 Temmuz 2006 tarih ve 26244 numaralı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

30 TEMMUZ 2006 TARİH VE 26244 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

K U R U L  K A R A R I

Karar No:  836                              Karar Tarihi: 20/7/2006

     Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/7/2006 tarihli toplantısında,  

    “Petrol Piyasasında Faaliyet Gösteren İlgili Lisans Sahiplerine Ait Tesislerde Numune Kabı Bulundurma Yükümlülüğü Getirilmesine İlişkin ” aşağıdaki Kararı alınmıştır.

 

MADDE 1- (1) Petrol piyasasında faaliyet gösteren lisans sahiplerinden;

a)  Rafinerici, dağıtıcı, depolama, işleme (biyodizel), madeni yağ, ihrakiye teslimi lisansı sahipleri, tesislerinde bulunan her bir depo, tank v. b. için en az  4 adet numune kabı,

b) Dağıtıcı lisansı sahipleri, herhangi bir bedel almaksızın bayilik teşkilatını oluşturan bayilerine ait tesislerdeki her bir tank, depo, pompa v.b. için en az 4 adet numune kabını bayilerin tesislerinde,

bulundurur.

 

MADDE 2- (1) Numune kapları, Kurum adına denetim yapmakla görevli personel tarafından numune almak üzere talep edildiğinde kullanıma sunulur. Kullanılan kapların yerine en geç 15 gün içerisinde yenileri ikame edilir.

 

MADDE 3- (1) Numune kapları, öncelik sırasıyla TS veya EN standartlarına veya bu standartlar da yoksa, TSE tarafından kabul gören diğer standartlara uygun olmalıdır.

 

MADDE 4-  (1) (Değişik Madde : 29/11/2007 tarihli ve 1394 s. Kurul Kararı Md. 1; 05/12/2007 tarihli ve 26721 s. RG)  Bu Karar, 01/07/2008 tarihinde yürürlüğe girer.              

 

MADDE 5 - (1) Bu Kararı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

 

Baycan Dağıtım Kalite Kontrol Ekipmanları Numune Kapları Baycan, Baycan Dağıtım, Baycan numune kabı, numune kapları, numune, Kelitek Kontrol, Kalite Ekipmanları, numuneler, kontrol Ekipmanları ..::47389::..