HAKKIMIZDA

 

     Baycan Dağıtım 1988 yılından beri İzmir’de faaliyet göstermektedir.

 

Akaryakıt sektörünün numune kapları ile ilgili eksikliği tespit edilmiş, ilk cam akaryakıt numune kabı üretilerek ODTÜ PAL tarafından bu ürünümüze, akaryakıt numune şişesi şartlarına uygun olduğu ve akaryakıt sektöründe kullanılmasının yaygınlaştırılması gerekliliğine ilişkin belge verilmiştir.

 

     Cam numune kabı ile ilgili olarak T.C. Türk Patent Enstitüsü’ne müracaat edilerek TR 2006 00111 Y numaralı Faydalı Model Belgesi ve 2006 00121 Tescil Numaralı Tasarım Tescil Belgesi alınmıştır.

 

     TSE tarafından 2007 Aralık ayında çıkarılarak yürürlüğe giren TS 13316 Ham Petrol, Akaryakıt ve Madeni Yağlar için Numunenin Muhafaza Edilmesi ve Taşınması Amacıyla Kullanılan Numune Kapları standardının hazırlanması sırasında TSE standart hazırlama komisyonuyla işbirliği yapılmıştır.

    

     Cam numune kabımız TSE 13316 standardına uygundur.

 

Baycan Dağıtım Kalite Kontrol Ekipmanları Numune Kapları Baycan, Baycan Dağıtım, Baycan numune kabı, numune kapları, numune, Kelitek Kontrol, Kalite Ekipmanları, numuneler, kontrol Ekipmanları